Uğur Timurçin
Daha Kaliteli Yaşam İçin…

Rol ve Sorumluluk Üzerine…

Mart 27th 2014 Denemeler

En basit tanımla; rol, bir işte bir kimsenin üstüne düşen görevdir. Sorumluluk ise, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.

Tanımdan yola çıkılarak değerlendirildiğinde, rol denilen şey, bireyin bulunduğu sosyal ortam içerisinde üstlendiği konumdur. Evde, baba, eş; okulda öğrenci; dışarıda, müşteri, vatandaş, arkadaştır. İş yaşamında ise, işçi, memur, uzman, yönetici, kasap, manav, kasiyerdir. Birey, her girdiği rolün gereklerini yerine getirir. Kendisine tanımlanış görev tanımı içerisinde üzerine düşen rolü oynar. Beklentileri karşılayıp karşılayamadığı, karşısındaki kişi yada kişilerin değerlendirmeleri sonucunda belli olur. Evde eş; işyerinde ise, kural koyucular yani yöneticiler yada patronlar tarafından değerlendirilir.

Bu bağlamda bakıldığında; şirketimizde, çalışanlardan beklenen rollerin açıkça tanımlanmış olması gerekir. Genel olarak, bellidir aslında bu. Bazı yazılı ve yazılı olmayan kurallarla bunun çerçevesi çizilmiştir. Ancak bir süreç yönetimi mantığından hareketle yeniden gözden geçirilmelidir. Örneklemek gerekirse; bir kasabın görevi bellidir. İşe girerken kendisinden beklenenler kendisine anlatılıyor olsa da, eline yazılı bir dokümanın verilmemiş olması, ileride gri noktaların oluşmasına, yanlış anlamalara ve konuşulanların unutulmasına neden olmaktadır. Oysa, şirket kültürü ve çalışma prensiplerine uygun olarak hazırlanmış görev tanımları yada rol beklentileri kendisine hem anlatılmalı hem de yazılı olarak tebliğ edilmelidir.

Sorumluluk kavramına gelince, burası biraz daha karışıktır. Bireyin yaşamda aldığı kararların, yaptığı tercihlerin sorumluluğunu üstlenmesi, gelişimsel bir durumdur ve bireyin aile içindeki yetişme tarzına kadar hatta çocukluğuna kadar gider. Seçme yerleştirme sürecini yerine getirirken, adayın sorumluluk bilincine sahip olup olmadığını yada ne kadar olabileceğini değerlendirerek personel almaya çalışıyoruz. Aile yapısına, yaşına, medeni durumuna, daha önceki çalıştığı işyerlerindeki durumuna, neden çalışmak istediğine ve gelecekten ne beklediğine bakılarak, sorumluluk duygusuna sahip olmadığına bakıyoruz. Çünkü, inanıyorum ki; eğer birey, sorumluluk bilincini o yaşa kadar almadıysa, o yaştan sonra kendisine kazandırmak bir hayli zor olacaktır.  İş yaşamında yer alan her kademedeki çalışanları değerlendirirken bu açıdan değerlendirmek doğru olacaktır.

Sorumluluk bilincini kazandırmak zordur, evet; ancak imkansız da değildir. Kişi, yaşamdan beklentileri, içinde bulunduğu maddi ve manevi durumun gerektiği ölçüde elinden geleni yapıyorsa, dışarıdan destekle gelişim gösterebilir. İş yaşamında, yöneticiler ve onların yöneticileri, yapacakları liderlikle bu sürece katkıda bulunabilirler. Ama bu yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşebilir. Çünkü, örnek teşkil etmeleri ve bu bilinci paylaşmaları gerekir. Yine örneklersek, bir kasap ustasının sorumluluk bilincini göstermesi, üstünün sorumluluk bilincini yansıttığı kadar olacaktır. Yukarıdan aşağıya doğru yapılacak toplantılar, eğitim programları elbette gelişime katkısı olacaktır. Ancak, kişide sorumluluk bilinci zayıfsa ve şirket de bireye yetkilerini yeterince açık tanımlamadıysa, ne yazık ki, sorunlu bir yönetim gerçekleştirilecektir.
gerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

2012 başından bu yana çalışmalarımı devlet destekleri ve hibeleri üzerine yoğunlaştırdım. Özellikle KOSGEB’in destekleri ile ilgili farklı şehirler de proje yazımı ve yönetimi çalışmaları gerçekleştirdim.

2012’in 2. yarısından itibaren çalışmalarımı İç Anadolu Bölgesi’ne kaydırmaya başladım. Gerek eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı gerekse proje yazma ve yönetimi çalışmalarını bu bölge ağırlıklı olmak üzere devam ediyorum.

Bu kapsamda, ilk […]

Önceki Yazılar

Morfill Coaching&Consulting ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim anlaşması kapsamında, Kamu İhale Kurumu’nun yaklaşım 40  Call Centre çalışanına “Kişisel Farkındalık” eğitim ve atölye çalışmasını gerçekleştirdik. 14 ve 16 Kasım 2017 tarihlerinde, 2 grup halinde gerçekleştirilen çalışmada, Bireysel KEFE Analizi, vizyon, misyon ve hedef belieleme çalışmalarını uygulamalı olarak tamamladık.

 

Sonraki Yazılar