Uğur Timurçin
Daha Kaliteli Yaşam İçin…

Kamu İhale Kurumu Call Centre Çalışanlarına Eğitim

Ocak 8th 2018 Projeler - 2017

Morfill Coaching&Consulting ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim anlaşması kapsamında, Kamu İhale Kurumu’nun yaklaşım 40  Call Centre çalışanına “Kişisel Farkındalık” eğitim ve atölye çalışmasını gerçekleştirdik. 14 ve 16 Kasım 2017 tarihlerinde, 2 grup halinde gerçekleştirilen çalışmada, Bireysel KEFE Analizi, vizyon, misyon ve hedef belieleme çalışmalarını uygulamalı olarak tamamladık.

 
gerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

En basit tanımla; rol, bir işte bir kimsenin üstüne düşen görevdir. Sorumluluk ise, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Tanımdan yola çıkılarak değerlendirildiğinde, rol denilen şey, bireyin bulunduğu sosyal ortam içerisinde üstlendiği konumdur. Evde, baba, eş; okulda öğrenci; dışarıda, müşteri, vatandaş, arkadaştır. İş yaşamında ise, işçi, memur, uzman, yönetici, […]

Önceki Yazılar