Uğur Timurçin
Daha Kaliteli Yaşam İçin…

İşletme Koçluğu

Ağustos 30th 2009

pusula1

İşletme Koçluğu(Corporate Coaching)

İşletmelerin, ulaşmak istedikleri hedefleriyle aynı doğrultuda değişimi planlayarak, doğru şekilde uygulayabilmelerini sağlayacak koçluk hizmetidir. Bu çalışmalarla, işletmelerin ve çalışanlarının katma değerlerini arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymaları, vizyon ve stratejik hedeflerin belirlenmesine destek olmak amaçlanmaktadır. Karlılığın ve kurumsal başarının temeli, şirket yönetiminin ve çalışanlarının sürdürülebilir karlılık, başarı ve devamlı gelişen performans yaratmak için nasıl davrandığından geçer.

 İşletme  Koçluğu hizmeti alan işletmelerde;

 • Çalışanların aidiyet(sahiplenme) duygusu gelişir. Giriş-çıkış oranlarında azalma olur.
 • Kurum içi çatışmalar en aza indirilir. Problemler azalır ve çoğu zaman oluşmadan engellenir. Bu dönemde kullanılan kaynaklar, performansı ve verimliliği artıracak daha önemli konulara ayrılır.
 • Çalışanlarınla birlikte hedefler, stratejilerin belirlenir. Ortak bir karar sürecinden geçen bu değişiklikler herkes tarafından sahiplenilir.
 • Çalışanların yetkinlikleri düzeyleri gelişir. Ayrıca; doğru yerde, doğru işleri yapan çalışanların motivasyonları da artar.
 • Performans değerlendirme sürecinde aldıkları geribildirimlerle zayıf yönlerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinçlenirler ve eyleme geçerler.
 • Kurumun/işletme vizyonuna ulaşmada etkin olacak çalışanların bireysel bazda vizyonları ve beklentileri tanımlanır. Yola devam edilecek yolcuların var olan eksiklikleri giderilir. Farklı olanlar için de onlara uygun yol haritası çıkarılır.
 • Yaratıcı ve yeniliklere kolay uyum gösteren ve hatta etkin olacak çalışanlar kazanılmaya başlanır.
 • Şirket içi iletişim kuvvetlenir; ast üst arasındaki kopukluklar azalır.
 • Sorumluluk bilinci gelişirken, işin kalitesi artar.
 • Çalışanların gelişimi, maliyet düşürücü etki yaratırken, aynı zamanda üretkenlik ve gelir artışına neden olur. Ve tabii; bütün bu faydaların sonucu kurumun performansı artar.

 

KENDİNİZE SORUN!…İŞLETME KOÇLUĞU İÇİN SORULAR

 1. İşinizi kurarken neyi dikkate aldınız? Kaynaklarınızı nasıl yönettiniz?
 2. Bu işi seçmekteki temel amacınız nedir? Hedefleriniz net mi?
 3. Organizasyonunuzu oluşturmakta sorun yaşadınız mı? Doğru yerde, doğru elemanlar mı çalışıyor?
 4. Liderlik becerilerinizi sağlıklı bir şekilde elemanlarına aktaramıyor musunuz?
 5. İnsan Kaynaklarınızı nasıl yönetiyorsunuz? Sisteminiz geçerli mi?
 6. İş süreçlerinizi nasıl tanımladınız? Problemsiz çalışıyor mu?
 7. Kurumsal başarı kriterlerinizi nasıl belirlediniz? Sizin için başarı olmanız neye bağlı?
 8. Çalışanlarınızın eğitim ve gelişimlerini izliyor musunuz? Nasıl; planınız var mı?
 9. Çalışanlarınızın memnuniyetini ölçüyor musunuz? Takip ediyor musunuz?
 10. Yönetim ve karar verme becerilerinizde eksiklik mi yaşıyorsunuz?
 11. Zamanınızı yönetirken hep gerilerde mi kalıyorsunuz?
 12. Şirketinizin belirlenmiş bir vizyonu var mı? Ulaşmak istediğiniz yeri belirlediniz mi?
 13. Vizyonunuza ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
 14. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarınız var mı?
 15. Müşterilerle ilişkileriniz nasıl? Müşteri mi kaybediyorsunuz?
 16. Kalite yönetim çalışmaları yapıyor musunuz? Bununla ilgili hedefleriniz nelerdir?
 17. Kurum/işletme kültürü oluşturma konusunda çalışmalarınız var mı?
 18. Kurum içi iletişiminin gelişimi nasıl sağlıyorsunuz?
 19. Kurumsal imaj oluşturmaya gereksinim duyuyor musunuz?   Bu konularda profesyonel bir yardım alıyor musunuz?
 20. Kurumsallaşma konusunda değişime ihtiyacınız var mı? Neler yapıyorsunuz?

  
Yaşam Koçluğu (Life Coaching)
Psikolojik problemi olmayan ve yaşamını normal davranışlar sergileyerek sürdüren bireylerin, belirledikleri hedeflere daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen bireysel destek hizmetidir. Tedavi edici değil, geliştiricidir. İş yaşamından başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine zaman ayıramamaktan şikayet eden ya da hayatı boyunca ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan bireylerin […]

Önceki Yazılar

YAŞAM KOÇLUĞU

Yetişkinlere
Ailelere

 

ÖĞRENCİ  KOÇLUĞU

Liselere Hazırlık Öğrencilerine
Üniversite Hazırlık Öğrencilerine
Ailelere

 

KARİYER KOÇLUĞU

Lise ve üniversite öğrencilerine
İş yaşamına yeni katılacak bireylere   
İş değiştirmek isteyenlere
İş yaşamına ara vermiş hanımlara
İş kurmak isteyen girişimcilere
Genç emeklilere

 

İŞLETME KOÇLUĞU

Doğru zamanda, doğru işe girmek isteyenlere
Kaynaklarını (Zaman,İnsan, Emek) doğru yönetmek isteyenlere
Kalite Yönetim Sistemleri konusunda uzman arayanlara
Süreçlerini doğru ve etkin yönetmek isteyenlere
Kurumsallaşma ve Marka Yönetimi konusunda rehber arayanlara

Sonraki Yazılar